Nr.38 - Sammen om Kokkedal

Sagsnr.: 17/9159

 
Bettina Bové (B)

Beslutningstema

Orientering om principper for anvendelse af midler til aktiviteter i Sammen om Kokkedal.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Med budgetvedtagelsen 2017 - 2020 blev der årligt afsat 100.000 kr til Sammen om Kokkedal. Midlerne administreres under politikområde 8 - Børn.

 

Midlerne er lagt ud til anvendelse i lokalsamfundet og koordineres af en styregruppe med repræsentation fra Børnehusene Kokkedal, den boligsociale helhedsplan Kokkedal på Vej, samt kommunens fritidsvejledning og administrationen. Tovholder er områdelederen fra Børnehusene Kokkedal.

 

På sit møde den 8. maj 2017 besluttede Børne- og Skoleudvalget, ”at budgettet øremærkes til begivenheder og aktiviteter med det formål at styrke det fremtidige samarbejde i Kokkedal samt fremme de gode fortællinger og aktiviteter i Kokkedal”

På den baggrund har styregruppen fastsat følgende principper for aktiviteterne:

  • Aktiviteterne tilrettelægges i Kokkedal omkring eksisterende aktiviteter og initiativer for at sikre bæredygtighed efter projektperiodens udløb.
  • Aktiviteterne tilrettelægges lokalt i bysamfundet og skal skabe bred opmærksomhed blandt Kokkedals borgere.
  • Aktiviteterne bidrager til at synliggøre klimaprojektet.
  • Til hvert arrangement skal der være en professionel medarbejder tilstede, som er ansvarlig. Aktiviteterne kan ikke gennemføres udelukkende af frivillige.
  • Aktiviteterne tilrettelægges så vidt muligt i forbindelse med Torsdagscaféen (varetaget af Kokkedal på vej og Børnehusene Kokkedal), som på disse dage arrangeres som ’pop-up-café’.
     

I 2017 var aktiviteterne fokuseret på aktiviteter mellem jul og nytår for børn og unge omkring fritidshjemmet, Egedalshallen og Bølgepladsen. Nivå-Kokkedal Badmintonklub, HUK Håndbold, Nivå Gymnastik Forening og Game var involveret i afvikling af aktiviteterne. Der deltog ca. 70 børn dagligt. Aktiviteterne blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis.

 

Under punktet vil tovholder for Sammen om Kokkedal områdeleder Kristina Avenstrup deltage for at give en uddybende orientering.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Budgetforlig 2017-2020

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

1)     At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykte ros til initiativerne.

Fraværende: Lars Egedal (V)