Nr.34 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/949

 
Bettina Bové (B)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 17-04-2018

Godkendt. Sagerne nr. 39 og 40 blev behandlet efter sag nr. 36 og før punkt 37 og 38. Herefter blev punkterne behandlet i rækkefølge.

Lars Egedal (V) deltog ikke under punkt nr. 37, 38, 41 – 43.