Fredensborg Byråd har indgået budgetforlig for 2020-2023.

Her kan du se forligsteksten, budgetavisen 2020 - 2023 som annonceres i den lokale Uge-Nyt tirsdag den 10. december samt budgetpublikationen.

Herunder finder du partierne ordførertaler ved 2. behandling af budget

Socialdemokratiet 

Radikale Venstre 

SF

Enhedslisten

Se budgetsamlingen for 2018 - 2021

Byrådspartierne A, B, C, F, H, O og V har indgået budgetforlig for 2018-2021.

Se budgetforliget 2018 - 2021 

Her kan du se oplægget fra borgermøde om Budget 2018, der blev holdt fra rådhuset tirsdag den 20. juni 2017. 


Investeringer for fremtiden         
   
Budgetforliget er indgået af: 
A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre

Udkast til planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune
Ukast til planstrategi "Fremtidens Fredensborg Kommune"
Analyserapport Fredensborg Kommune - Dansk Bygningsarv

Administrationens budgetvurdering
Administrationens 2. budgetvurdering
Bilag til budgetvurderingen

Nøgletal og KLs trafiklys
Nøgletalsnotat til budgetseminar
Trafiklysnøgletal - Dokumentation Trafiklysnøgletal
Trafiklysnøgletal 2016 - opdateret

Totaloversigter 2016-2019 og budgetforlig 2015 -2018
Totaloversigt med budgetoplæg 2016-2019
Oversigt over ændringer fra vedtaget budget til budgetoplæg 2016-2019
Budgetforlig 2015-2018
Totaloversigt med vedtaget budget 2015-2018

Katalog over mulige budgetforbedringer
Katalog over mulige budgetforbedringer
Notat: Administrativ organisation og opgaver

Partiernes spørgsmål og svar
Partiernes spørgsmål og svar
Medarbejderinddragelse ved budgetproces

Sager oversendt fra fagudvalgene
Sager oversendt fra fagudvalgene

Indtægtsprognose
Indtægtsprognose

Anlægsoversigter
Anlægsoversigt
Anlægsstop med kommentarer

Baggrundsnotarer
Befolkningsprognose 2015
Notat: Refusionsomlægelse på beskæftigelse
Notat: Kommunens udgifter til sundhedsvæsnet
Notat: flygtninge, bolig og integration
Notat: Handicapområdet
Notat: Udvikling af udgifter på daginstitutionsområdet
Notat: Høringssvar fra Seniorrådet

 

Herunder finder du skatter og regnskaber.