FREDENSBORG KOMMUNE, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Her kan du afmelde dig nyhedsbrevet - Vises nyhedsmailen ikke korrekt? Klik her.

logo
 

Nyhedsbrev 60 plus om Corona

Kære alle
I dette nyhedsbrev vil vi gerne informere om coronavaccine, brug af nødbekendtgørelsen samt status på, hvordan vi forebygger fald i hjemmet. 

Vi passer på hinanden.

Venlig hilsen 

Lina Thieden
Direktør
Kultur, Fritid og Sundhed, Familie og Handicap, og Ældre og Omsorg
Fredensborg Kommune

 

Tilbud om vaccination for borgere der modtager personlig pleje

Jeg vil først og fremmest sige, at jeg er usigelig glad for, at vi nu er godt i gang med at vaccinere de mest sårbare grupper i vores samfund. Det er Sundhedsstyrelsen, som fastlægger den rækkefølge vi skal vaccineres i.

Rækkefølgen kan du se længere nede i nyhedsbrevet her.
Du får besked i din e-Boks, når du står for tur og sammen med brevet følger den praktiske information om tilmelding osv. 

I den kommende tid vaccineres de borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. Vi har kontaktet dem for at afklare, om de vil vaccineres og om de har behov for transport til vaccinecenteret. For at sikre os, at alle får mulighed for at lade sig vaccinere, har vi i Social- og Seniorudvalget besluttet at give tilskud til befordring til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme frem og tilbage til vaccinecenteret.

Venlig hilsen 

Udvalgsformand Hans Nissen
Hans Nissen

Læs mere her
 

Nødbekendtgørelse

Vi lykkedes i mange måneder med at holde coronasmitten ude af vores plejehjem. Men nu har smitten desværre også ramt os hårdt. Især på rehabiliteringsafdelingen på Skovgården i Humlebæk. 

Det høje smittetryk presser også bemandingen på ældreområdet. Derfor vurderer administrationen, at vi er nødt til at gøre brug af dele af den nødbekendtgørelse, som giver kommunerne mulighed for midlertidigt at løse færre opgaverne for borgerne – fx hjælp til rengøring. Det må vi gøre for at sikre personale nok til de mest basale omsorgs- og plejeopgaver. 
I første omgang løses færre opgaver på plejecentrene og rehabiliteringsafdelingen på Skovgården og herefter i hjemmeplejen.

Det betyder bl.a. at borgere i hjemmeplejen, som udelukkende har hjælp til rengøring vil blive sat på pause.
Vi håber, at vi hurtigt kan vende tilbage til normale forhold, så alle igen får den hjælp de er visiteret til og har behov for. 

 

Sundhedsstyrelsen rækkefølge til vaccination

Når borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, vil de få en henvendelse fra myndighederne omkring dette med information om hvor, hvordan og hvornår de kan blive vaccineret. Det er Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, at målgrupperne for vaccinationsprogrammet overordnet bør prioriteres i følgende rækkefølge:

 1. Personer som bor i plejebolig mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.
Se planen her
 

COVID-test lokalt fra den 12. januar til den 15. januar

Det er muligt at blive testet fra kl. 10.
Teststedet lukker kl. 16

Mandag den 11. januar blev der podet i Humlebæk

Tirsdag den 12. januar og onsdag den 13. november podes der i Fredensborg:
Adresse: ”Lindehuset”, Jernbanegade 28 B, Fredensborg.

Torsdag den 14. januar podes der i Nivå:
Adresse: ”Aktivitetscenter Mergeltoften”, Mergeltoften 8, Nivå.

Fredag den 15. januar podes der i Kokkedal:
Adresse: ”Aktivitetscenter Egelunden”, Egedalsvænge 17, Kokkedal.

Ønsker du at blive testet ved en af COVID-testenhederne møder du op og stiller dig i kø.
Testen er gratis.

Hvis du er syg, må du ikke møde op.

Har du ikke tid eller mulighed for at besøge en testenhed, kan du booke tid i et testcenter på www.coronaprover.dk

Når du møder op til test, skal du have mundbind på og dit sygesikringskort med.

 

Forebyggelse af fald i hjemmet

Alt handler heldigvis ikke om Corona.

Kommunens Forebyggelsesråd offentliggjorde lige før jul en undersøgelse af omfanget af fald i hjemmet hos ældre medborgere. Undersøgelsen viser, at hver tredje +65 år er faldet i løbet af det seneste år – og at næsten hver anden af de +80 årige er faldet.

Da faldulykker og efterfølgende behandlinger, gener og genoptræning har store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser er jeg glad for, at der i vores kommune er stor politisk vilje til at forebygge nye ulykker. Byrådet har således for 2021 og 2022 bevilget 100.000 kr. hvert år til en intensiveret forebyggelsesindsats og dermed kan vi hjælpe endnu flere – før det går galt. 
 
Tak til Forebyggelsesrådet for dets store indsats for at sætte fokus på dette vigtige område for mange borgeres livskvalitet. 

Forebyggelsesrådet
 

Redaktion

Fredensborg Kommune - 11. januar 2021