FREDENSBORG KOMMUNE, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Her kan du afmelde dig nyhedsbrevet - Vises nyhedsmailen ikke korrekt? Klik her.

logo
 

Nyhedsbrev 60 plus om faldulykker - november 2019

Vi har brug for din hjælp ? Du skal være 65 år eller derover, og være med til at afdække faldepisoder.
Du hjælper os ved at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Hvorfor ? 
Fordi fald er en af de mest almindelige ulykker blandt ældre mennesker. Et fald kan medføre brud på f.eks. arme, ben eller ryg. Det kan også give angst for nye fald, hvilket kan betyde, at man begrænser sin færden og bliver siddende hjemme. Dermed kan fald føre til svækkelse og isolation. 

Fredensborg Kommune ønsker at opnå større viden om ældre borgeres fald.
Formålet er at udvikle og forbedre kommunens faldforebyggende indsats. Derfor foretages der en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre 65 +årige omkring faldepisoder.

I spørgeskemaet bliver du spurgt omkring faldepisoder inden for det seneste år.
Vi håber, du har lyst til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, uanset om du er faldet eller ej.

Svar senest 8. december
 

Hvad sker der efter undersøgelsen

Alle registreringerne vil blive bearbejdet og indgå i en samlet kortlægning. Undersøgelsens resultat vil bidrage til at guide Forebyggelsesrådet i, hvor der i fremtiden er mest brug for at yde en forebyggende indsats.

Vi håber, du vil hjælpe med at udfylde spørgeskemaet, så vi kan få så bredt et grundlag som muligt.

 

Spørgsmål ?

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen tlf. 72 56 55 43.

 

Redaktion

På forhånd tak for din hjælp.
Fredensborg Kommunes forebyggelsesråd for ældrebefolkningen og Fredensborg Kommune.