logo
 

Nyhedsbrev til fritidslivet

Center for Læring, Fritid og Sundhed ønsker alle et godt nytår.

Læs mere om foreninger
 

Fritidsforum - følger du med i deres arbejde ?

logo

Fritidsforums mødedatoer i 2017 er

  • Torsdag den 23. marts
  • Tirsdag den 12. september
  • Tirsdag den 28. november

I har mulighed for komme til møderne og give jeres holdninger til kende. Skriv til kultur@fredensborg.dk senest to dage før mødet.

Se referat fra 16.1.2017
 

Lokaleansøgning for sæson 2017/2018

Der er indkøbt et nyt lokalebookingsystem, som alle foreninger og aftenskoler skal søge lokaler i til sæsonen 2017/2018.

Vi forventer, at der kan søges om lån af lokaler i perioden 1. marts til 22. marts i det nye system. Der vil i perioden blive afholdt workshops, hvor det er muligt at få hjælp til oprettelse og booking.

Der kommer nærmere information til alle bookingansvarlige om systemet og workshops, inden der åbnes for ansøgninger.

Ansøgere kan fortsat forvente svar i starten af maj.

 

Tilskud 2017

Fordeling af tilskud til foreninger gennem Fredensborg Reglerne for 2017 er godkendt af Fritids- og Idrætsudvalget.
Foreninger orienteres om deres tilskudstilsagn for 2017 pr. digital post.
Tilskuddene bliver udbetalt i slutningen i januar.

Se mere om tilskud
 

Puljer

Fritidspuljen
Ansøgningsfristerne for Fritidspuljen er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november 2017. Fritids- og Idrætsudvalget valgte på baggrund af anbefaling fra Fritidsforum at flytte midler fra Fritidspuljen til Fredensborg Reglerne. Det betyder, at der i 2017 er 588.000 kr. at fordele fra Fritidspuljen.

Medborgerskabspuljen
Har du en god idé til, hvordan din forening kan inddrage børn og unge, som ikke allerede er en aktiv del af det lokale fritidsliv? Så send os en ansøgning inden 1. april.
Medborgerskabspuljen kan søges af lokale institutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner med bopæl i Fredensborg Kommune.

 

 

Se puljerne her
 

Sådan gør du, hvis der er skader i fritidsbygningen

Fra 1. januar 2017 er der oprettet tekniske teams kaldet TSP team under Center for Ejendomme og Intern Service.
Medarbejderne skal tilse og tage sig af eventuelle akutte opgaver i og på kommunens fritidsbygninger, fx hul i taget, løse håndtag, løbende toiletter og lignende.


Du finder opslag i bygningerne med information om, hvem I skal kontakte, hvis I ser skader i eller på bygningerne.

 

 

Rengøring

Fra 1. januar 2017 er der indgået ny rengøringskontrakt, der omfatter foreningshuse, fritidsbygninger og klubhuse.
Berørte foreninger er orienteret og rengøringsaftalerne vil senere blive drøftet mellem brugerne og rengøringsfirmaet. 

 

 

 

Gratis tilbud

logo

Her er flere forskellige, gratis tilbud til alle borgere i Fredensborg Kommune, som muligvis også er relevante for jer i fritidslivet.

Sundhedstjek

Rygestopkurser

”Lær at tackle”-kurserne, som er for borgere med symptomer på enten kronisk sygdom, kroniske smerter eller angst og depression

 

Se flere tilbud