Skip til hoved indholdet
Nivå

Den grundlæggende idé i Fremtidens Nivå Bymidte


Fremtidens Nivå Bymidte er et visionært bud på, hvordan det gode byliv i fremtidens forstad opstår og udvikler sig, når mange af byens funktioner bliver blandet med hinanden. I Nivå opstår denne blanding ved, at private investorer de kommende år opfører butikker og boliger, mens kommunen bygger en ny skole, et plejecenter, bibliotek- og kulturhus og eventuelt også en svømmehal. 

Fremtidens Nivå Bymidte skal være levende, grøn og tryg - og kendetegnet ved:

  • Et byliv som er sammensat af et aktivt handelsliv, skoleliv, fritids- og kulturliv i tæt samspil omkring et bystrøg, hvor alle bygninger placeres tæt sammen.
  • En infrastruktur som binder den eksisterende by bedre sammen med bymidten
  • En rig bynatur der trækker Nivås varierede natur helt ind i bymidten
  • Alle nye boliger får terrasser og haver, som orienterer sig mod byens rum og skaber liv og tryghed.
  • Forskellige boligtyper for alle generationer og livssituation, fx bofællesskaber, plejeboliger, familie- og studieboliger.
Hvad bygger Fredensborg Kommune

Hvad bygger Fredensborg Kommune?


Byrådet forventer at investere ca. 450 mio. kr. i de bygninger og faciliteter, som er samlet under begrebet Generationernes Hus. Der er ikke tale om ét stort hus, men om bygninger tæt placeret i bymidten. Her kan de supplere hinanden og dermed bidrage til realisere visionen om, at generationer og interesser – fx i forenings- og kulturlivet - mødes, og dermed skaber et blomstrende byliv i Nivå dagen lang, hele året rundt.

Kort fortalt handler det om:

Skole og plejecenter
Der opføres en ny skole, som fuldt udbygget kan rumme ca. 1.000 elever i fire spor og hvor fx kantine, faglokaler, multisal mv. tænkes sammen med funktioner i det nye plejecenter og bibliotek/ kulturhus, så også børn og ældre mødes på tværs. Bygningen af skolen er en del af kommunens store skoleprojekt Fremtidens Folkeskoler.

Bibliotek/kulturhus
De nuværende bygninger bevares og udbygges, så skolebiblioteket kan integreres, ligesom SFO for de ældste elever. Her indrettes fx også musiklokaler, som kan bruges af skolens og musikskolens elever samt foreninger.

Sportshal
Ved siden af NKK Hallen opføres en ny hal, så de i alt to haller kan dække både skolens og foreningslivets behov.

Svømmehal
I planen kan svømmehallen placeres tæt på stationen, så der er nem adgang for alle kommunens borgere.
Byrådet har derudover besluttet at afklare mulighederne for at etablere et sundhedshus i bymidten samt behovet for yderligere dagtilbudspladser. 
 

Hvornår går byggeriet i gang?Byggeriet af de nye butikker og boliger (fase 1) skal begynde i 2021. Herefter følger kommunens investeringer. I første omgang i den nye skole, hvor eleverne kan flytte ind i 2025. Den endelige rækkefølge med plejecenter, bibliotek mm. er endnu ikke fastlagt.

Da den samlede plan for Nivå Bymidte er meget omfattende, er det mest realistiske bud, at der går mindst 10 år, før det hele er fuldført.

Byggeriet af de mange nye boliger er bl.a. afhængig af de økonomiske konjunkturer og investorernes vurdering af, hvor mange nye boliger markedet kan bære af gangen.
 

ny