logo
 

STYR PÅ VANDSTANDEN I USSERØD Å

logo

NYT MÅLESYSTEM FOR USSERØD Å

Nu kan borgerne i Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal selv holde øje med vandet i Usserød Å. Målestationer langs åen leverer data om bl.a. vandstand og iltindhold, som man kan følge med i via Usserød Ås hjemmeside.

LÆS FLERE NYHEDER
 
 
Det lysner
De store problemer med gadebelysningen i flere dele af kommunen nærmer sig nu sin afslutning.
Vinter og sneglatte veje
Har du helt styr på reglerne for snerydning?
Rotter
Alle har pligt til at anmelde rotter. Det koster ikke noget at få rottebekæmperen ud og foretage bekæmpelse.
 
Redaktionen

Nyhedsbrevet er besluttet udgivet af Byrådet og redigeres i samarbejde med Seniorrådet, Forebyggelsesrådet og ÆldreSagen.

Næste nyhedsbrev udkommer foråret 2019.