Skip til hoved indholdet
Mobilitet


For landområdet er koblingen til de omkringliggende byer væsentlig. I øst-vestlig retning er særligt Isterødvejen, Humlebækvej, Kongevejen samt Langstrupvej, afgørende. Også den statslige arealreservation til Ring 5 – transportkooridoren - kan få stor betydning for landområdet og landsbyerne.

Transportkorridoren betyder arealrestriktioner for lodsejere af hensyn til mulige fremtidig infrastrukturelle anlæg. Landsbyerne Toelt, Nybo, Fredtofte, Gunderød, Kirkelte ligger inden for transportkorridorens areal. Fredensborg Kommune ønsker overordnet set, at Ring 5-transportkooridoren udgår af fingerplanen, idet en realisering af Ring 5 vil indebære væsentlige uønskede naturmæssige, menneskelige, rekreative, kulturmiljømæssige og klimamæssige konsekvenser.

Landsbyerne og landområderne oplever generelt en stigende popularitet i forhold til bosætning. Dette medfører øget behov for transport og dermed en øget trængsel. Dette kan mærkes i landsbyer ved færdsel på de små landeveje og mange landsbybeboere oplever derfor høj fart, trafik og utryghed som et problem i deres hverdag.

Det skal være trygt og sikkert at bo på landet, og trafikken igennem landsbyerne skal foregå på beboernes præmisser. Der skal samtidig være fokus på at sikre en høj grad af mobilitet i landområdet, så det er nemt at finde vej på kommunens cykelruter- og stier.

Landområderne er et vigtigt fokusområde i den fortsatte udvikling og fremme af digital infrastruktur.

Den digitale infrastruktur skal også her være på et niveau, hvor borgere og virksomheder kan anvende de digitale og teknologiske muligheder.

ny