Skip til hoved indholdet
Landsbyerne i dag

Der er 21 landsbyer i Fredensborg Kommune som alle har forskellige kvaliteter. Karlebo, Grønholt, Langstrup og Gunderød, har værdifulde kulturmiljøer, der i særlig grad skal værnes om. Karlebo er landområdets aktive hovedby med kirke, skole, børneinstitution, kro og et aktivt foreningsliv.
Landsbyerne har en historisk tilknytning til landbrugserhvervet, men de tilbageværende aktive landbrug i landsbyerne drives i dag typisk som deltidslandbrug til enten korn eller hestehold.

I dag er landsbyernes funktion primært at være boligområde i tæt kontakt med det åbne land. Mange pendler herfra til arbejdspladser i de større bysamfund eller driver erhverv i forbindelse med boligen.

Udviklingen hvor landbrugserhvervet har mistet betydning skaber ofte ønsker om at kunne benytte tidligere landsbrugsbygninger eller andre ledige bygninger til fx nye boliger eller erhverv. Det skaber et pres på kulturværdierne og øgerbehovet for, at udviklingen sker nænsomt og i respekt for områdets kvaliteter.
 

ny