Skip til hoved indholdet
Karlebo Skole

Skolen i Karlebo skiller sig ud som en lille skole med plads til op til 100 elever. Fredensborg Skole Karlebo giver saledes mulighed for en tryg skolestart i landlige omgivelser, hvor ¡¨alle kender alle¡¨. Samtidig er skolen et vasentligt samlingspunkt i Karlebo og danner rammen for fallesskaber ogsa uden for skolens regi ¡V fx benyttes Borne-kulturhuset bade til klub og skolefritidsordning samt til en rakke foreningsaktiviteter.

Skolen er et vasentligt omdrejningspunkt i Karlebo og et aktiv i forhold til bosatning bade i Karlebo og i landomradet. Derudover benyttes Udeskolen pa Karlebo Skole ogsa af eleverne fra Fredensborg Skole Benediktevej.

INDSATSER
Afklaring af om faciliteterne pa Karlebo Skole og sarligt Borne-kulturhusets i endnu hojere grad kan danne ramme for forenings- og kulturaktiviteter.

ny