Skip til hoved indholdet
Boliger

I landområdet udgøres boligmassen primært af énfamiliehuse og stuehuse til landbrugsejendomme. Disse boligformer udgør tilsammen ca. 92 pct. af boligmassen. 

I landområdet findes velbevarede landsbymiljøer, som repræsenterer en særlig kulturhistorie. Her er karakteristiske bebyggelsesmønster og byggeskik væsentligt at bevare. Boligudbygning skal derfor ske inden for landsbyafgrænsningen og kun i form af huludfyldning eller udnyttelse af eksisterende bygningsmasse. Den klare adskillelse mellem by og land er en væsentlig styrke i planlægningen, som er med til at give det karakteristiske åbne landskab.

ny