Skip til hoved indholdet
Om os


Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune hvor man bor i naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden.
Kommunens fysiske rammer - byrum, boliger, faciliteter, infrastruktur, og natur, skal understøtte et moderne familieliv, en aktiv og sund fritid, samt en bæredygtig og klimavenlig livsstil. Derudover skal der være en velfungerende fysisk og digital infrastruktur samt gode forhold for erhvervslivet.

Fredensborg Kommune er hovedsageligt en bosætningskommune, men har også fokus på god service til kommunens virksomheder.

Unikke og forskelligartede bysamfund og landområder
Fredensborg Kommune består af fire næsten lige store bysamfund og et landområde med 21 landsbyer - hver by med sin identitet og kendetegn. Byerne er tæt forbundet, og der er kun 15 km fra den ene ende af kommunen til den anden. Det gør, at borgerne kan have glæde af hele kommunens mange tilbud og kvaliteter.

Mangfoldigheden er en styrke og grundlaget for, at man kan tiltrække og fastholde flere og forskellige befolkningsgrupper i kommunen. Det er derfor vigtigt, at byernes og landområdernes forskellige kvaliteter fremmes, og at det unikke ved hvert område gøres bærende for udviklingen af stederne.

ny