Vidste du at....

Hvad går de egentlig og laver "oppe på kommunen". Det giver vi et indblik i gennem en række tørre, sjove og interessante "Vidste du at...".

Kun 10 % af kommunens areal er by, hvor 90 % af de 40.000 borgere bor.  Tilbage er der 90 % naturskønt areal.

Fredensborg Kommune er den kommune i Danmark der har flest heste pr. indbygger.

Fredensborg Kommune går ind for bevaring af natur og bygninger.  9 % af kommunens arealer er fredede og 2.600 bygninger er registreret med henblik på at blive certificeret som bevaringsværdige.

Fredensborg Kommune har Danmarks bedste drikkevand og 35 drikkevandsboringer, hvoraf ingen af dem er påvirket af sprøjtemidler.

25.000 borgere serviceres i Borgerservice på Rådhuset årligt.

Når du bestiller tid via fredensborg.dk til Borgerservice, undgår du ventetid på rådhuset.

Du kan både bestille tid til pas, så du undgår ventetid og få taget foto til passet på rådhuset.

Fredensborg Kommune tilbyder mere end 100 selvbetjeningsløsninger indenfor en lang række forskelligartede services. Fx bestiller 90 % af kommunens borgere deres sundhedskort digitalt.

Tilmelding til digital post i Fredensborg Kommune er tæt på 100 % - 10 % mangler stadig at tilmelde sig.

Borgerservice servicerer omkring 4.500 opkald om måneden, og 80 % af opkaldene besvares inden for 30 sekunder.  Det betyder bl.a. at når du ringer til Borgerservice på rådhuset, så  kan du i halvdelen af tilfældene få løst dit ærinde uden at blive viderestillet.

Du kan få hjælp til digital selvbetjening mellem 9 og 17 på hverdage på telefonnummer 46 31 30 20.

Rådhusvielse er populær. Sidste år blev 100 forelskede par borgerligt viet på Fredensborg Rådhus.

Du kan til enhver tid booke tid hos en byggesagsbehandler og dermed få hurtig hjælp til din byggesag.

Skadedyrsbekæmpelse er en sag for kommunen. Årligt tages der hånd om 1.000 henvendelser om bekæmpelse af rotter ved ejendomme.

Fredensborg Kommune bestiller årligt ca. 30.000 timers buskørsel hos Movia fordelt på 6 buslinjer i kommunen.

Fredensborg Kommune samarbejder med Nordsjællands Park og Vej om pleje og vedligeholdelse af 225 km veje, 90 km hovedstier og et stort antal fortove og rekreative stier.

Cyklen er et foretrukket transportmiddel i Fredensborg Kommune. 80 % af børn i 3. til 9. klasse benytter cyklen, når de skal i skole. Og når vi har fri så cykler 60 % for at få motion eller bare fordi muligheden er der med masser af skønne cykelruter.

 


Biblioteket via tjenesten Zinio giver dig fri adgang til næsten 200 farvestrålende internationale magasiner til din tablet eller smartphone om alt fra mode til videnskab?


Fredensborg og Humlebæk Bibliotek har åbent for selvbetjening klokken 7-23 hele året inklusive juleaften?


Fredensborg Bibliotekerne i 2015 udlånte i alt 254.120 materialer ud? Det svarer til mere end 6 stk. pr. indbygger i kommunen.


Fredensborg Bibliotekerne sammen med skolerne underviser i informationsøgningskompetencer på 6. og 7. klassetrin i alle kommunens folkeskoler.


Du hver dag kan læse dagens aviser på Fredensborg bibliotekerne


Du kan få hjælp til brug af it i It-cafeerne på Nivå og Humlebæk Biblioteker


Bibliotekerne har aktiviteter for børn i sommer-, efterårs- og vinterferien


Hvis du vil læse e-bøger eller høre lydbøger så hent det på e-reolen
 

Miljøteamet gav sidste år tilladelse til etablering af ca. 20 jordvarmeanlæg. Det er et miljømæssigt meget fornuftigt opvarmningsalternativ.

Os der bor i Fredensborg Kommune er gode til at aflevere skrald – det være haveaffald, storskrald, murbrokker, pap, glas etc. Sidste år havde Genbrugspladsen på Vandtårnsvej ikke mindre end 200.000 besøg.

104 boligejere har benyttet sig af tilbuddet om gratis BedreBolig energitjek, siden Fredensborg Kommune introducerede tilbuddet i efteråret 2015.

Du kan ringe til Energitelefonen i Fredensborg Kommune og få gratis vejledning om alt fra solceller til loft-isolering. Telefon 46 98 64 24 er åben mandag til torsdag fra kl. 10-14.

Energicenteret i Fredensborg Kommune tilbyder både borgere og virksomheder gratis hjælp til at spare på energiforbruget.

Fredensborg Kommune har fokus på klimabesparelser og CO2 reduktion. Derfor har rådhuset anskaffet 9 elbiler, som bruges af rådhusets ansatte til møder og tilsyn. Hver bil sparer klimaet for 1 ton CO2 om året.

Fredensborg Kommune godkendte i 2015 flytning af jord i forbindelse med 215 bygge-/anlægsopgaver. Samlet er der anvist flytning af ca. 75.000 tons jord. Jorden er anvist til forskellige jordmodtagere, afhængig af jordens forureningsgrad.

Fredensborg Kommunes Kunstfond siden år 2001 har indkøbt 17 kunstværker til kommunen.


Kulturudvalget uddeler hvert år en Kulturpris for at hædre en indsats, der i særlig grad har medvirket til at udbrede forståelsen for og glæden ved kunst og kultur i Fredensborg Kommune.


Deltager du i konkurrencen ”Årets motiv”  kan du være heldig at få dit foto på forsiden af kommunens julekort.


Du kan søge Venskabsbykomiteens studielegat på 10.000 kr., hvis du er under 25 år og vil på et kompetenceudviklende ophold til en af kommunens seks venskabsbyer.


Institutioner og foreninger kan få rejsetilskud til en af kommunens seks venskabsbyer gennem Venskabsbykomiteen.
 


Du kan få gratis hjælp til at lære at leve med en kronisk sygdom og kroniske smerter.
 
Du kan få gratis hjælp til at lære at takle din angst eller depression.
 
Kommunen tilbyder rygestop-kurser. Der er flere forskellige gratis tilbud til dig, som gerne vil stoppe med at ryge.
 
Du kan få et gratis anonymt sundhedstjek, hvor du kan blive vejet, få målt fedtprocent og muskelmasse samt få gode råd til, hvordan du lever sundere.

Cyklen er et foretrukket transportmiddel i Fredensborg Kommune. 80 % af børn i 3. til 9. klasse benytter cyklen, når de skal i skole. Og når vi har fri så cykler 60 % for at få motion eller bare fordi muligheden er der med masser af skønne cykelruter.

Der findes et udendørs motions- og legerum i Knurrenborg Vang, som er tilgængeligt alle årets dage.

Der findes fire forskellige ”Find vej-ruter” som er et anderledes og sjovt orienteringsløb for hele familien. Det er i Fredensborg, Kokkedal. Nivå og Humlebæk.

Du kan gratis låne disc golf (frisbees) til den 18 hullers store disc golf bane på Fredtoften. Henvend dig i Borgerservice på rådhuset i Kokkedal.

1.679 unge har benyttet Ungfredensborgs tilbud i skoleåret 15/16. Det kan fx være yoga eller rollespil.

Ungfredensborgs UC Stars optræder på Plænen i Tivoli hvert år

Der er en ungdomsklub i hvert af de fire bysamfund.

Alle børn i Fredensborg Kommune har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter i kommunes frivillige idræts-og kulturforeninger. Derfor tilbydes bl.a. børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier støtte til kontingent i en selvvalgt forening.

En stor del af de frivillige folkeoplysende foreninger samarbejder med kommunen om at udvikle fritidstilbud til sårbare børn og unge.

Alle børn kan til enhver tid få fritidsvejledning af kommunens fritidsvejledere fra Fritidsbutikken.

Alle børn og unge har mulighed for at afprøve forskellige former for foreningsaktiviteter i skoleferier gennem sommerferieaktiviteterne Upload.

I Fredensborg Kommune er der ca. 20.000 aktive medlemmer i ca. 130 foreninger inden for det folkeoplysende område.

Fredensborg Kommune indviede sidste år to nye kunstgræsanlæg og et nyt moderne idrætscenter med bevægelsessale, springhal med trampoliner og grave og tre indendørs tennisbaner.

At Center for Læring, Fritid og Sundhed årligt behandler over 600 ansøgninger om lån af kommunale lokaler til foreningsbrug.

Dagbehandlingsskolen Kejserdals elever og bier producerer honning.

Fredensborg Kommunes specialpædagoger yder støtte og vejledning til ca. 150 børn om året.

Alle forældre i Fredensborg Kommune inviteres til at deltage i en sprogindsats for at understøtte barnets sproglige udvikling.

Kokkedal Ungdomsklub er for alle unge i alderen 13-17 år, og at der er aktiviteter alle hverdage mellem klokken 15 og 21.

Fredensborg Kommune vurderer alle underretninger om udsatte børn inden for 24 timer´.

Alle 6. klasser i Fredensborg Kommune modtager kriminalpræventiv undervisning.

SSP i skoleåret 2015/2016 holdt møder i alt ca. 250 forældre, som nu ved meget mere om unges forhold til rusmidler.

SSP-medarbejderne er uddannet konfliktmæglere og ofte er med til at løse konflikter blandt børn, unge og voksne i kommunen.

Fredensborg Kommunes Center for Børn og Familie har en anonym og gratis rådgivning for alle borgere med børn og unge i alderen 0-18 år.

Der går ca. 4.200 børn i kommunens skoler.

Skolebørn kan få kvalificeret lektiehjælp på gymnasieniveau i lektiecaféen på Nivå Bibliotek hver onsdag fra 19-21, Der er ingen tilmelding. De unge skal bare møde op.

Alle skolebørn i Fredensborg Kommune får fra skoleåret 2016/2017 hver 5 Office-pakker med Word, Excel, Power Point og OneNote til pc, tablet og smartphone. Alt sammen til glæde for resten af familien.

Cyklen er et foretrukket transportmiddel i Fredensborg Kommune. 80 % af børn i 3. til 9. klasse benytter cyklen, når de skal i skole. Og når vi har fri så cykler 60 % for at få motion eller bare fordi muligheden er der med masser af skønne cykelruter.

Daginstitutionernes køkkener producerer hver dag sunde frokostmåltider til over 1.500 børn. Det meste er økologisk. Økologiprocenten er 60 – 99 %.

Fredensborg Kommune arbejder systematisk med at styrke alle børns danske sprog og vi har en sammenhængende strategi for sprog og skriftsprog for børn og unge i alderen 0-16 år.

Alle børn i kommunens 2. og 3. klasser bliver screenet for ordblindhed.

Skolerne i Fredensborg Kommune har landets første naturkanon, hvor alle elever hvert år deltager i et naturforløb.

Skolerne tilbyder hvert år op til 5 forskellige talenthold for de mest talentfulde elever i 7.- 9. klasse.

Alle elever deltager i løbet af deres skoletid i et forløb med skolehaver i ’Haver til Maver’ på Krogerup Avslgård.

Skolerne og fritidsinstitutionerne i Fredensborg Kommune har fælles fokus på at forebygge og håndtere mobning.

Fredensborg Kommunes center for åben skole – ’Skolen i Virkeligheden’ – er udbredt til 19 kommuner i landet.

Skolerne sender en sms til forældrene, hvis deres barn i udskolingen ikke kommer til timen.

Sundhedsplejerskerne foretager i alt 2300 hjemmebesøg pr. år til spæd- og småbørnsfamilier.

325 spæd- og småbørnsfamilier vælger at besøge sundhedsplejerskernes Sundhedscafé.

Sundhedsplejerskerne foretager ca. 3000 sundhedssamtaler med børn og unge på skoler beliggende i kommunen.

Sundhedsplejen rådgiver skoler og dagtilbud indenfor miljø, hygiejne og smitssomme sygdomme

Tandplejen har en stor, moderne tandreguleringsklinik i Snekkersten, og tilbyder tandretning til 110 nye børn hvert år.

Tandplejen har fokus på at støtte børn og unge til at holde op med at ryge.

Tandplejen efterser hvert år 140 af de ældste borgeres tænder.

Tandplejen besøger hvert år skolernes 4. klasser og giver tandbørsteundervisning.

Politikerne i Fredensborg Kommune deltager i ca. 125 møder årligt i de politiske udvalg og byrådet.


Fredensborg Arkiverne har digitaliseret over 10.000 fotos fra kommunens historie, der kan ses på www.arkiv.dk 

Fredensborg Arkiverne stiller historiske dokumenter til rådighed for borgere, forskere og den kommunale administration?


Det ældste dokument i Fredensborg Arkiverne stammer tilbage fra 1780’erne og at det nyeste er fra i går?
 

Musikskolens lærere undervises i 30 forskellige fag i musikskolen.

Musikskolen inviterer publikum til ca. 50 musikarrangementer hvert skoleår ?

Musikskolens talentskole giver 14 elever mulighed for ekstra fordybelse.

Musikskolen og folkeskolen lever op til lovens krav om gensidigt forpligtende samarbejde.

Musikskolen er fast gæst på Nivaagaards  Malerisamling med en koncert hvert år.

Musikskolens undervisning foregår på alle 10 skolematrikler i kommunen.

Musikskolen spiller sammen med Sjællands Symfoniorkester og holder koncert i NKK-hallen.
 

• Vidste du,  der er 272 borgere  i kommunen, der er ansat i et fleksjob
• Vidste du, at en borger kun kan få sygedagpenge i 22 uger med mindre man opfylder en af syv særlige grunde til sygeperioden kan forlænges
• Vidste du, at der lige nu er  ca. 370 borgere, der modtager sygedagpenge
• Vidste du, at  dagpengelovgivningen fylder 9 kilometer
• Vidste du, at  der bliver afholdt ca. 12.500 samtaler hvert år
• Vidste du, at 70 pct. af a-dagpengemodtagerne selv booker  deres samtaler hos deres jobkonsulent
• Vidste du, at der er 350 borgere på kontanthjælp, der ikke er klar til job, men skal have en anden indsats
• Vidste du, at vi har et mentorkorps, der støtter de ledige og hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet og i uddannelse
• Vidste du, at vi arbejder  efter den empowermentbaserede metode
• Vidste du,  at vi er 13 virksomhedskonsulenter, der hjælper kommunens virksomheder med rekruttering
• Vidste du,  at ufaglærte bliver faglærte takket være voksenlærlingeordningen
• Vidste du, at Team Virksomhedsservice hjælper borgere med at blive fastholdt i deres job

• Vidste du, at vi betragter vores nye borgere som borgere og ikke som flygtninge
• Vidste du, at alle flygtninge og familiesammenførte skal gå på sprogskole
• Vidste du, at 9 har fået ordinært job, 6 er startet i uddannelse, 5 er i privat løntilskud og 38 er i virksomhedspraktik