FN konventionen om rettigheder for mennesker med handicap trådte i kraft i Danmark i august 2009. Formålet med konventionen er at sikre, at borgere med handicap har samme rettigheder som alle andre borgere.

Byrådet har udvalgt fem centrale temaer i arbejdet på handicapområdet, hvoraf tilgængelighed er ét af temaerne. 
Det lyder sådan: Fredensborg Kommune ønsker at indarbejde tilgængelighed ind alle steder, hvor borgere og kommune mødes.