FN konventionen om rettigheder for mennesker med handicap trådte i kraft i Danmark i august 2009. Formålet med konventionen er at sikre, at borgere med handicap har samme rettigheder som alle andre borgere.

Byrådet har udvalgt fem centrale temaer i arbejdet på handicapområdet, hvoraf tilgængelighed er ét af temaerne. Det lyder sådan. Fredensborg Kommune ønsker at indarbejde tilgængelighed ind alle steder, hvor borgere og kommune mødes.

Få mere viden om tilgængelighed i det byggede miljø

Anvisninger på tilgængelige løsninger der opfylder vejlovene kan ses i håndbogen Færdselsarealer for alle – Universelt design og tilgængelighed 

Du kan også se Fredensborg Kommunes Tilgængelighedsrapport, der beskriver principper for tilgængelighed på veje og stier i kommunen.