Fredensborg og Humlebæks fælleslegat for personer i økonomisk trang 2020

Fælleslegatet for Fredensborg og Humlebæk har legatportioner til udbetaling i december 2020.

Legat kan søges af personer i økonomisk trang og med bopæl i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Fælleslegatets vedtægter giver ikke mulighed for at uddele legatportioner til personer boende i den tidligere Karlebo Kommune (Nivå og Kokkedal). 

Ved vurdering af, hvem der bliver tildelt legatportionerne, vil der blive lagt vægt på familiens samlede situation.

Du ansøger om en legatportion ved at sende en mail til social@fredensborg.dk eller brev til Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, att. Center for Familie og Handicap.

På ansøgningen skal dit fulde navn og adresse fremgå samt en begrundelse for, hvorfor du mener, at netop du skal tildeles en legatportion.  

Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 16. oktober 2020.