Fælleslegatet for Fredensborg og Humlebæk har legatportioner til udbetaling i december 2017. Fælleslegatet er et legat for personer i en økonomisk sårbar situation. 

Legatportionerne er på 1.500 kr. 

De kan søges af personer i økonomisk trang og med bopæl i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune.
Fælleslegatets vedtægter giver ikke mulighed for at uddele legat-portioner til personer boende i den tidligere Karlebo Kommune (Nivå og Kokkedal). 

Ved vurdering af, hvem der bliver tildelt legatportionerne, vil der blive lagt vægt på familiens samlede situation.

Du ansøger om en legatportion ved at sende en mail til familie@fredensborg.dk eller brev til Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, att. Børn og Familie.

På ansøgningen skal dit fulde navn og adresse fremgå samt en begrundelse for hvorfor du mener, at netop du skal tildeles en legatportion.  

Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 13. oktober 2017.