Desigmanualen beskriver retningslinjerne for Fredensborg Kommunes visuelle identitet herunder, hvordan byvåben og andre grafiske elementer bedst kan anvendes.

 

Byvåbnet er et beskyttet varemærke, der som udgangspunkt kun må anvendes af kommunen. 

Andre kan dog bruge byvåbnet efter tilladelse og Byrådet har tilkendegivet, at man gerne ser kommunens foreninger mv. anvende byvåbnet. PrintHvis du ønsker at bruge vores byvåben i en eller anden forbindelse kræver det en tilladelse fra os. 

Anvendelsen af byvåbnet er lovmæssigt reguleret, og derfor skal der fremsendes en skriftlig ansøgning med en beskrivelse af, hvordan det ønskes anvendt - herunder om det er til en folder, plakat, pjece el.lign. Når der er opnået tilladelse kan byvåbnet blive tilsendt som fil, vedhæftet i en mail.

Tilladelsen til brug sker på betingelse af, at byvåbnet gengives korrekt og i sin helhed, og kun bruges til det formål, der er givet tilladelse til.

Send din forespørgsel om brug af kommunens byvåben til juridisk afdeling på politik@fredensborg.dk  

Byrådet har besluttet
-at venskabsbyerne gives tilladelse til at anvende byvåbnet i kommunale bygninger samt på skilte ved indfaldsveje

-at det med fordel kan tillades et nyhedsmedie at benytte kommunens byvåben som et tydeligt link til kommunens hjemmeside, samt at byvåbnet kan anvendes i tilknytning til lokale nyheder fra Fredensborg Kommune

-at foreninger/institutioner, der er hører til i kommunen på tilsvarende måde på deres hjemmesider med fordel kan tillades at benytte kommunens byvåben som et tydeligt link til kommunens hjemmeside eller i tilknytning til lokale nyheder fra Fredensborg Kommune

-at en lokal forening/institution, hjemmehørende i kommunen, i særlige tilfælde kan få tilladelse til at benytte byvåbnet i forbindelse med foreningens navn eller ved særlige lejligheder, forudsat at brugen af byvåbnet har en markedsføringsværdi for Fredensborg Kommune, og at Fredensborg Kommune kan stå inde for den forening eller begivenhed, der markedsføres

-at råd, nævn m.v., der er nedsat i henhold til lov og som sekretariatsbetjenes i kommunen, kan anvende byvåbnet på deres brevpapir.

Manualen skal være med til at sikre ensartethed og konsekvens, når Fredensborg Kommune kommunikerer med omverdenen. 

I guiden fastlægger vi retningslinjerne for brug af kommunevåben, logo og navnetræk. 
Guiden præsenterer også, hvordan en række konkrete designelementer kan anvendes på forskellige medier. 


Har du spørgsmål til brugen af logo - ret henvendelse til Kommunikation på 72 56 51 29.