Søg støtte 


I 2020 er der mulighed for at søge støtte til aktiviteter, der oplever øgede udgifter pga. COVID-19.
Ansøgningsfrist til ekstrauddelingen er den 24. august 2020.
Se kriterier og retningslinjer for uddelingen

Alle foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og landsdækkende organisationer har mulighed for at søge om puljemidler til forskellige aktiviteter i kommunen.

Frister for ansøgning af puljemidler
Bylivspuljen - ansøgninger til Bylivspuljen behandles løbende.
Kulturpuljen - ansøgninger til Kulturpuljen behandles løbende.
Fritidspuljen - ansøgninger til Fritidspuljen behandles løbende. 
Fælleskommunal pulje for § 18 i Nordsjælland - 1. maj
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18 - 1. oktober (hoveduddeling) og 1. maj (restuddeling).