Fredensborg Kommune ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor, og arbejder derfor løbende på at sikre, at kommunens borgere kan finde aktuel, let tilgængelig og pålidelig information om kommunens virksomhed på vores hjemmeside.

Vi bestræber os på at offentliggøre så meget relevant materiale som muligt her på hjemmesiden.

 

Find følgende informationer på hjemmesiden:

• Overordnet information om Fredensborg Kommunes politiske organisation, herunder oplysninger om Byrådet og de stående udvalg, kommunens styrelsesvedtægt og Byrådets forretningsorden. Der skal også informeres om råd og nævn nedsat i og betjent af kommunen.

• Konkret information vedrørende den politiske organisations arbejde, herunder mødeplan samt dagsordener og referater fra kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder.

• Overordnet information om kommunens vision, politikker og strategier.

• Overordnet information om Fredensborg Kommunes administrative organisation, herunder arbejdsområder, ledelsesgrundlag og personalepolitik.

• Kommunes årsregnskab og budget.

• Information om aktuelle sociale begivenheder og tilbud til borgerne i kommunen.

• Aktuelle nyheder og pressemeddelelser som er relevante for borgerne og den øvrige offentlighed.

• Aktuelle job- og infoannoncer

• Diverse fakta om kommunen, herunder kontaktoplysninger, indbyggertal, befolkningsprognose, kommuneplanen og lokalplaner mv.

Ifølge § 17 i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, offentlighedsloven, har centrale forvaltnings-myndigheder pligt til aktivt at informere om deres virksomhed på deres hjemmesider.

Myndighederne skal herudover fastsætte og offentliggøre retningslinjer om, hvordan de vil gøre dette.

Fredensborg Kommune retningslinjer for aktiv information er fastsat fra august 2014.

Vi anser hjemmesiden som et væsentligt redskab til at opfylde borgernes og virksomhedernes behov for information.

Vi har tilrettelagt vores hjemmeside således, at borgerne får hjælp til selvhjælp, hvilket vores mange selvbetjeningsfunktioner er et udtryk for.

Vi vil løbende arbejde med at sikre, at hjemmesiden opfylder brugernes behov for funktionalitet, og at hjemmesiden er tidssvarende.