Valg til Seniorrådet

Seniorrådet er kommunens ældrepolitiske råd og skal høres i alle sager vedrørende ældreområdet.

Læs mere om Seniorrådsvalget