Strejke og lockout

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster og aftaler på det kommunale område i Danmark brød sammen i februar og er nu i Forligsinstitutionen. Forligsmanden valgte onsdag den 28. marts at udsætte de varslede konflikter med to uger. 

Om strejken
En række faglige organisationer har varslet strejke. Hvis strejken bliver en realitet vil den kunne træde i kraft fra døgnets begyndelse søndag den 6. maj. Fredensborg Kommune er ikke udtaget til strejke og vi forventer, at hverdagen fungerer uændret frem til en evt. lockout.

Om lockouten
På grund af strejkevarslet har Kommunernes Landsforening (KL), som er kommunernes arbejdsgiverorganisation, efterfølgende varslet lockout. Bliver lockouten en realitet, vil den kunne træde i kraft fra døgnets begyndelse lørdag den 12. maj.

Hvornår rammer en evt. lockout ?
KL har varslet lockout af omkring halvdelen af alle ansatte i kommunerne og det gælder også for Fredensborg Kommune. Det administrative og tekniske område samt skoler og daginstitutioner vil være omfattet, men specialtilbud vil være undtaget. Ældreområdet og en række områder på sundheds-, handicap- og socialområdet er undtaget samt vitale områder som affaldshåndtering, varme, vand, spildevand, gas, el og beredskabet.

Nødberedskab i Fredensborg Kommune
Vi er  i gang med at skabe overblik og planlægge håndteringen af en evt. lockout og det nødberedskab, der vil være nødvendigt.

Vi informerer hurtigst muligt nærmere om, hvilke konsekvenser en lockout vil få på de berørte områder.

Under lockouten skal der oprettes nødberedskab for arbejdsområder, der er livsvigtige eller som er påkrævet for at undgå mén på helbred eller førlighed eller som forhindrer økonomisk skade, der ikke står mål med konflikten.