Billede: Stærke fællesskaber i Nivå bymidte

En tryg og livlig bymidte kommer ikke af sig selv, og nye bygninger kan ikke gøre det alene. Derfor har Fredensborg Kommune fokus på at samle og understøtte kulturlivet i Nivå bymidte både nu og i fremtiden.

Det kommende Generationernes Hus i Nivå omfatter en kulturhusfunktion i tilknytning til Nivå Bibliotek. Gennem et workshop-forløb har Nivås foreninger, frivillige grupper, kulturinstitutioner og kommunale institutioner været inviteret til at formulere en fælles formålsbeskrivelse for denne funktion.

Forløbet blev afsluttet den 1. juni, hvor baristaer fra UngFredensborg bød på caffe latte og iskaffe, inden arrangementet gik i gang. I Tigersalen blev der herefter både tid til fællessang og engagerede drøftelser om arrangementer i bymidten og organisering af fremtidens kulturhusfunktion.

Der er nu nedsat en koordineringsgruppe med FællesVærket i spidsen, som skal samle op på de mange ideer.

Hvis du sidder med spørgsmål til dette eller gerne vil være med til at understøtte et aktivt byliv i Nivå, er du velkommen til at skrive til fremtidensfolkeskoler@fredensborg.dk.