Sommeren er sæson for skybrud

Selvom det har været den tørreste – og dejligste – sommer indtil videre, kan der stadig risikere at komme skybrud. 

Usserød Å er overvåget 24 timer i døgnet via et detaljeret målesystem. Skulle vandstanden i åen blive meget høj, vil der i første omgang blive lukket for slusen i Sjælsø, så en del af vandet bliver tilbageholdt, dernæst en mindre sluse i Hørsholm. Skulle vandet blive ved med at stige og nærme sig et kritisk niveau bliver beredskabsplanen sat i værk. 

Dobbeltprofilet, dige og målesystem med styring af sluserne er med til at gøre Usserød Å til et af de mest overvågede vandløb med stor fokus på at undgå oversvømmelser. 

Hvis du vil vide mere, eller følge vandstanden på vores målehjemmeside kan du gå ind på www.usseroed-aa.dk

De bedste sommerhilsner fra os der hver dag arbejder på, at gøre området omkring Usserød Å til et dejligt sted at færdes og et sikkert sted at bo.