Sne og veje

Fredensborg Kommune og grundejerne har i fællesskab ansvaret for at holde flest mulige arealer fri for sne og is - og sikre, at der ikke er noget der hindrer, at vi kan færdes i trafikken om vinteren.

I Fredensborg Kommune varetages snerydning og glatførebekæmpelse på kommunens arealer af Nordsjællands Park og Vej. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til snerydning skal disse derfor sendes til Nordsjællands Park og Vej på nspv@nspv.dk.

Som grundejer har du også forpligtigelse til at snerydde og glatførebekæmpe. Læs mere om vinter og veje