Billede: Sikker trafik

Billede venligst udlånt at Rådet for Sikker Trafik.

I disse uger har forskellige 8. klasser i kommunen besøg af en trafikambassadør fra Rådet for Sikker Trafik. Trafikambassadørerne har på forskellig vis har været med i en trafikulykke og fået varige mén, der har medført et helt andet liv end de havde forestillet sig.

Besøgene er en del af skolernes færdselsundervisning for udskoling, som fokuserer på risikoadfærd i trafikken, holdninger og på det ansvar man som trafikant har overfor sig selv og andre. Det er vigtigt, at unge bliver rustet til at træffe de sikre valg i trafikken, og ved besøgene reflekterer de forhåbentlig i højere grad over valg, som de selv tager i trafikken.

Læs Frederiksborg Amts avis artikel om besøg på Fredensborg Skoles 8.IA. her;

https://sn.dk/Fredensborg/-Jeg-laerte-det-foerst-da-det-blev-for-sent/artikel/1440428