Planstrategi 2032
Fredensborg Byråd har den 16. december 2019 vedtaget et udkast til Plan- og Agenda 21- strategi til offentlig debat. Med strategien fremlægger Byrådet sin vision for, hvordan Fredensborg Kommune skal fortsætte den positive udvikling som en attraktiv og bæredygtig bosætningskommune. Byrådet har med denne strategi valgt at sætte fokus på følgende 6 temaer: ”Bymidter og landsbyer”, ”Erhverv og detailhandel”, ”Offentlige institutioner”, ”Boliger”, ”Mobilitet og digitalisering” og ”Klima, bæredygtighed og Agenda 21”.
 
Offentlig fremlæggelse
Byrådet indbyder med Planstrategi 2032 alle borgere, interesseorganisationer, foreninger og andre aktører til dialog om Fredensborg Kommunes udvikling og fremtid.

Du kan se Planstrategi 2032 her
 
Strategien er fremlagt for offentligheden fra den 18. december 2019 til den 28. februar 2020. I denne periode har alle mulighed for at komme med deres kommentarer, og synspunkter. Der afholdes borgermøde onsdag den 22. januar 2020 kl. 17 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus. 
 
Tilmeld dig til borgermødet ved at sende en mail til: plan@fredensborg.dk senest mandag d. 20. januar, kl. 12.
 
Hvis du har bemærkninger til Planstrategi 2032 skal de sendes på mail til Planstrategi2032@fredensborg.dk senest den 28. februar 2020.
Der gøres opmærksom på, at indsendte bemærkninger vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af endelig vedtagelse af strategien.