Nivå Havn og Strandpark


Visionen for Nivå Havn og Strandpark er en levende havn og strand med en stærk lokal identitet.

 Den særlige sjæl i den lille og intime havn skal bevares og styrkes, så rammen for det stærke foreningsliv fastholdes. Samtidig skal Nivå Havn og Strandpark være inviterende og attraktiv for besøgende.

Kom og hør mere
Onsdag den 17. maj kl. 10.30 til 14 står vi på Nivå Havn. Så kom forbi og hør lidt mere om planerne for udvikling af området. Vi byder på en kop kaffe.

Borgermøde
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 holder vi borgermøde.
Her kan du høre nærmere om tankerne bag visions- og udviklingsplanen.

 Mødet holdes hos Fritidsfiskerne, Nivå Strandpark 7.

 Fra kl. 19 har du mulighed for at få en pølse fra grill og lidt at drikke.

Se høringsoplægget her