Billede: Naturvenlig drift

Har du også undret dig over, hvorfor grøftekanten langs med Brønsholm Kongevej har fået striber?

Striberne er en del af et projekt om naturvenlig drift af grøftekanter, som kommunen har igangsat sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Nordsjællands Park og Vej.
Projektets formål er at afprøve forskellig driftsmetoder for at få flere vilde blomster og insekter tilbage i grøftekanterne. En af metoderne består i, at skrælle den tætte græstørv af.

Den bare jord fungerer som et "såbed" for grøftekantens vilde blomster, hvis frø lettere kan spire frem og vokse sig store uden græs.

Grøftekanten vil blive slået en gang til sommer og det afklippet materiale vil blive fjernet. Danmarks Naturfredningsforening har registreret planterne i grøftekanten og vil fremover følge med i, om der vokser flere blomster i grøftekanten.