Naturgenopretning i Langstrup Mose ved Vejenbrød 67

Naturgenopretningen omfatter oprensning af det tidligere skydebaneareal ved at fjerne forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle.

For at skabe en mere mangfoldig flora og fauna, vil der efter oprensningen desuden blive etableret tre nye lavvandede søer.

Arbejdet går i gang nu. Først med etablering af skurby og mellemdepot for jord på en del af schæferhundeklubbens areal.

Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37, hvorefter gravearbejde og kørsel med lastbiler vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Projektet har været i udbud over sommeren, og der blev den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som har stor erfaring med gravearbejder i moseområder, som kræver særlig skånsomme metoder.

Det planlagte projekt omfatter overordnet følgende delopgaver:

•    Rydning af vegetation
•    Bortskaffelse af affald i form af lerduer og haglskåle
•    Opgravning og bortkørsel af ca. 7.000 tons forurenet jord
•    Etablering af tre lavbundede søer

Langstrupstien vil ikke blive afspærret, men der bør som udgangspunkt ikke være færdsel på vejen, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Projektet forventes at være færdigt i oktober-november 2019.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk.