Billede: Klip din hæk og beskær dit træ

Uanset om du bor på en privat fællesvej eller offentlig vej, er det din opgave som grundejer, at sørge for at beplantningen ikke vokser udover din matrikel.

Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod vejen, fortovet og offentlige stier – det øger trafiksikkerheden for alle, der færdes ved dit hus.

Dog må træer og buske gerne rage ind over vejareal eller fortov, så længe der er den rigtige frihøjde – se nærmere på billedet.