Hør om repatriering

Udlændinge, der bor i Danmark, har mulighed for at få støtte til at vende tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Ordningen hedder repatriering.

Støtten kan bestå i økonomisk hjælp til:

  • Rejseudgifter og til transport af personlige ejendele og erhvervsudstyr.
  • Etablering i hjemlandet. Hjælpen udgør op til 139.274 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og op til 42.476 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år.
  • Sygeforsikring, medicin og medicinske hjælpemidler.
  • Skoleudgifter.

Jobcenter Fredensborg vejleder om ordningen og dens muligheder og betingelser.

Hør mere om repatriering – Fredensborg Rådhus, Rådhuskælderen, torsdag den 27. juni kl. 16 -17.