Først den ene vej, så den anden vej

Så blev vi færdig med udvidelse af Egedalsvej – nu er turen kommet til Usserød Kongevej. 
Her forlænges de eksisterende svingbaner. Det vil betyde bedre afvikling af trafikken i myldretiden. 
Arbejdet tager 14 dage. 

Vi beklager generne, mens vi bygger.  

Usserød Kongevej