Billede: Fejl på gadelyset

Vi oplever i øjeblikket usædvanligt mange fejl på vejbelysningen - primært i områderne Kokkedal og Nivå.

Mange af fejlene skyldes at kommunens kabelanlæg til belysningen er meget slidt bl.a. på grund af samlinger der skyldes tidligere gravearbejder.

Om efteråret hvor det regner meget, kommer der mere vand i jorden hvilket forårsager flere kabelfejl.

Vores drift-entreprenør arbejder på at lokalisere og udbedre fejlene. Flere steder betyder det, at vi er helt nødt til at skifte kabler, hvilket medføre en del gravearbejde.

I forbindelse med udbedring af fejlene kan vejbelysningen være tændt meget af dagen.

Driftsentreprenøren arbejder på at få lys på så mange armaturer som muligt evt. med midlertidige løsninger, indtil den endelige udbedring er på plads.