Er du modtager af kontant og uddannelseshjælp

Efter anbefaling fra Ankestyrelsen har du, som modtager af kontant og uddannelseshjælp, mulighed for  at få din sag genoptaget  vedrørende gensidig forsørgelsespligt for samlevende. 
Gensidig forsørgelsespligt for samlevende trådte i kraft 1. januar 2014 og blev afskaffet 31. december 2015. Ankestyrelsen har udtalt, at hvis en afgørelsen om gensidig forsørgelsespligt ikke er meddelet begge parter, er afgørelsen ugyldig. 

Det betyder, at afgørelsen ikke kan håndhæves, og at der – hvis betingelserne for hjælp efter aktivloven i øvrigt er opfyldte – er ret til fuld hjælp indtil der er truffet en ny afgørelse, der er meddelt begge parter.

Hvis du har været omfattet af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende og afgørelsen ikke har været meddelt til både dig og din samlever, har du derfor mulighed for at få din sag genoptaget. Du bedes i så fald rette henvendelse til Kontanthjælp og Rådgivning. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte fagkoordinator Camilla Rasmussen på telefon 72 56 56 48.