Billede: En ambitiøs plan for Nivå Havn og Strandpark

Fredensborg Kommune har lagt en ambitiøs vision for Nivå som naturbyen for den aktive familie. Et af de mange projekter der er sat i gang omhandler Nivå Havn og Strandpark.
Første skridt er at få udarbejdet en konkret udviklingsplan i tæt samarbejde med brugerne af havnen, borgerne i Nivå og andre der har interesse i havnen og strandparken. 

Byrådet har besluttet at udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal baseres på en plan, hvor ambitionsniveauet tænker Nivå Havn og Strandpark ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder samt flere og bedre fælles faciliteter, der kan være med til at tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster i en længere periode.

Det første udkast til den visionær udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark er udarbejdet.
I løbet af efteråret 2018 bliver den kvalitetssikret af brugerne på havnen og strandparken og efterfølgende bliver det muligt for alle at komme med bemærkninger og forsalg til udviklingsplanen.

Læs mere om Nivå Havn og Strandpark