Det vil Byrådet arbejde for

Er enigt byråd har vedtaget kommunens første fælles arbejdsgrundlag, som skal understøtte den strategiske udvikling af kommunen de kommende år

Otte tværgående pejlemærker der sammen sætter retningen mod ét fælles mål. Det er kort fortalt indholdet af det nye fælles arbejdsgrundlag, som byrådet har besluttet skal gælde i hele valgperioden frem mod 2022. 

Læs Det vil Byrådet arbejde for