Bro ved Kokkedal Skole

I forbindelse med byggeri af ny gangbro mellem Kokkedal Skole Øst og Vest lukkes for nord/sydgående offentlige cykel- og gangsti i tidsrummet 13. januar til 13. april 2020.
Hvis byggeriet af gangbroen bliver færdig før, fjernes afspærringen.

Der er opsat skiltning for omkørsel i denne periode.
Fredensborg Kommune beklager de gener dette måtte medføre.