Billede: Affaldssortering

I 2020 gik Fredensborg Kommune i gang med udrulningen af den nye affaldsordning, som gør det muligt at affaldssortere plast, papir, pap, glas og metal i bl.a. foreninger med fælles affaldsbeholdere.

Vi vil gerne gøre det muligt for alle at sortere deres affald. Derfor har vi i samarbejde med Horsens Kommune, udviklet mærker/piktogrammer med punktskrift til samtlige affaldsfraktioner.

Mærkerne er forsynet med let forståelige symboler samt punktskrift/braille, således at blinde og svagsynede let kan skelne de forskellige affaldsbeholdere fra hinanden. Mærkerne kan sættes på de fælles affaldsbeholdere i foreninger, så det er muligt at finde de rette beholdere hver gang, affaldet skal afleveres. På hvert mærke er der et lille piktogram, tekst med affaldsfraktionen og punktskrift. 

Disse vil blive benyttet i bebyggelser, hvor beboerne har fælles affaldsøer.  

Hvis du vil høre mere eller har behov for mærker til beholderne i din forening, så skal du kontakte Fredensborg Kommune på sorternu@fredensborg.dk eller telefon 72 56 59 35.