Affald i naturen duer ikke

Det går ud over naturen. Det giver rotterne en fest ☹️ 
Så smid ikke affald i naturen og på offentlige arealer! 

Vis samfundssind og hold affaldet hjemme i privaten, mens genbrugspladserne er lukket.

Hvis du ikke kan vente, så kan alle husstande fortsat tilmelde sig kommunens ordninger for afhentning af haveaffald og storskrald, hvor affaldet afhentes hos den enkelte borger.

Nordsjællands Park og Vej (NSPV) tømmer fortsat offentlige skraldespande, men har ikke mandskab til at opsamle alt det henkastede affald, som flyder og flyver omkring.

Hvis uheldet har været ude - og du ser større mængder affald på for eksempel rastepladser, skove eller parkeringspladser, kan du sende en mail til NSPV på nspv@nspv.dk