Afbrændingsforbud

Nordsjællands Brandvæsen oplyser, at de i øjeblikket modtager rigtig mange henvendelser om bål og Sankthans.

Regnen har ikke haft en mærkbar effekt på tørkeindekset. Det betyder, at afbrændingsforbuddet fastholdes.

Status på afbrændingsforbuddet 22.06.2018 kl. 12:00

Afbrændingsforbuddet opretholdes.

Vi har modtaget data fra DMI ang. nattens nedbør.
Det rykker ikke mærkbart ved tørkeindekset i vores område og forbuddet vil fortsat opretholdes.

Forbuddet gælder hele Nordsjællands Brandvæsens område, der omfatter følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, som giver forhøjet risiko for brand i haver, på marker og i skove. Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.