Billede: §18 støtte til frivilligt socialt arbejde

§18 støtte til frivilligt socialt arbejde – ansøgningsfrist 1. oktober 2020
Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service.
Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Ansøgningsskemaet samt budget- og regnskabsskabelon findes på www.fredensborg.dk/kommunen/puljer-i-fredensborg-kommune.

Her kan du også læse mere om hvilke aktiviteter, der kan modtage støtte.