Fredensborg Kommune bliver af og til mødt med et ønske fra en borger om at lydoptage en samtale med en medarbejder.

En borger har imidlertid ikke krav på at optage en samtale med en medarbejder i kommunen. Det er kommunen, der selv sætter rammerne for de møder, som kommunen holder.

Der kan dog være situationer, hvor det vil være i overensstemmelse med god forvaltningsskik at lade borgeren optage samtaler. Der kan f.eks. være borgere, som på grund af personlige forhold ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller huske indholdet af et møde uden mulighed for at optage samtalen.

Ønsker du på baggrund af dine personlige forhold at optage en samtale med en medarbejder, skal vi bede dig informere medarbejderen om dette inden mødet. Medarbejderen vil herefter på baggrund af en konkret vurdering tage stilling til, om optagelsen kan finde sted.

Hvis medarbejderen afslår anmodningen, skal dette begrundes.

Husk i øvrigt, at du altid må tage en bisidder med. Det kan nogle gange være en bedre løsning end en lydoptagelse.

Folketingets Ombudsmand har haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet om optagelse af møder.