Nordsjællands Park og Vej (NSPV) står for drift og vedligeholdelse af kommunens arealer, som et fælleskommunalt Park- og vejselskab mellem Fredensborg og Helsingør kommuner.

Kontakt Park og Vej på 49 28 49 60 eller nspv@nspv.dk
I akutte tilfælde kan akuttlefon  22 28 52 63 benyttes.

Nordsjællands Park og Vej
Kongevejen 425C, 3490 Kvistgård

Giv os et tip om hul i vejen, væltet skilt eller andet