En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission.

Fredensborg Kommunes veterankoordinator tilbyder at koordinere den indsats, en veteran eller pårørende til veteranen måtte have brug for fra kommunens forskellige afdelinger og team. Veterankoordinatoren sagsbehandler ikke selv, men er tovholder.

Kontakt Fredensborg Kommunes veterankoordinator, Bente Fromm på veterankoordinator@fredensborg.dk  eller på tlf. 20 13 94 29.

Fredensborg Kommune bakker op om Danmarks veteranpolitik.