​Læs om Usserød Å -projektet her. Et projekt støttet af EU-Life.

Projektet Usserød Å blev gennemført i perioden 2012 – 2016. Usserød Å projektet har modtaget ca. 7 mio. DKK fra EU LIFE programmet med et samlet budget på ca. 18,5 mio. DKK
Projektet opstod som et samarbejde mellem tre kommuner: Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune og de tre kommuners forsyningsselskaber Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og  Forsyningen Allerød Rudersdal 

Projektet har medført

  • Et tættere samarbejde mellem de tre kommuner og forsyninger omkring Usserød Å
  • Et fælles målesystem til monitering og overvågning af vandstand og miljø i Usserød Å
  • Fælles beredskabsplaner for oversvømmelser og forureninger i Usserød Å
  • En fælles hydraulisk model for hele åen