Kom forbi Nivås nye samlingspunkt ved siden af Nivå Bibliotek på mandag den 17. juni eller mandag den 24. juni fra kl 15-19.

Her kan du høre nærmere om bebyggelsesplanen for etape 1, og komme med dine input til, hvordan vi kan gøre "Nivå Ringen" endnu bedre.

Vi ser glæder os til en god dialog!

Vi  har igangsat udarbejdelsen af en udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte og som en del af arbejdet har vi lavet et forslag til en ruteføring mellem Nivås største attraktioner.
Vi kalder ruten for Nivåringen.

På Planværkstedet modtog vi en lang række input til, hvordan forslaget til ruten kan forbedres.

Vi står klar til at tage imod dine input den 17. og den 24. juni fra kl. 15-19 i byrummet ved siden af Nivå Bibliotek. Herefter vil ruten blive justeret.

Se kort over turen Nivå ringen

Se program og inspirationsoplæg

Se det visionære oplæg om udvikling af Nivå Bymidte

Opsamling fra Planværksted #1 (april 2019)


Få et et kortfattet overblik over indholdet og rammen for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.
Den strategiske byudviklingsplan skal tage afsæt i de kvaliteter og potentialer, der kendetegner Nivå samt Nivå-borgernes drømme, ønsker og bekymringer i forhold til bymidtens fremtid.

Program og Bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget 1. oktober 2018.
God læselyst.

Kort om Fremtidens Nivå Bymidte

Program og Bylivsstrategi

Der er i de næste par år sat fokus på at udvikle Nivå Bymidte. 
En strategisk byudviklingsplan skabe rammerne om en ny bymidte fyldt med liv og aktiviteter for borgere i alle aldre.

Byrådet har afsat budget til en ny skole, nyt bibliotek og kulturhus, plejecenter og evt. også en svømmehal, der skal samles i et ”generationernes hus”. Ved at samle disse funktioner sammen med detailhandel, butikker og NKK-hallen i en ny bymidte, tror vi, at der kan opstå et væld af nye mødesteder for både borgere og foreninger. De mange nye mødesteder kan udvikle sig med et helt nyt og levende byliv. Et byliv som altså baserer sig på, at vi ser og anvender bymidten som et ’mødested’ fremfor kun et ’købested’. 

Den strategiske byudviklingsplan vil blive udviklet over de næste par år.

Udviklingen skal ske i nært samarbejde med KFI, Realdania, centrale aktører, lokale interessenter og borgere. 

Se ideskitse til byudviklingsplan for Nivå Bymidte

Realdania støtter Nivå Bymidte.

Realdania siger: Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 

Læs om Realdanias Nivå Bymidte projekt her 

Realdania