Der er sket meget i Nivå bymidte på det sidste.
Der er etableret et nyt mødested med smukke blomsterkasser. I by-laboratoriet arbejdede foreninger og kommunale institutioner og andre sammen om, hvilke aktiviteter byen har brug for, der er arbejdet med kunst i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling og så er der skabt et skønt mødested.

Læs om det hele her i den nye folder om byliv i Fremtidens Nivå Bymidte

 

Se kort over turen Nivå ringen

Se program og inspirationsoplæg

Se det visionære oplæg om udvikling af Nivå Bymidte

Opsamling fra Planværksted #1 (april 2019)


Få et et kortfattet overblik over indholdet og rammen for den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte.
Den strategiske byudviklingsplan skal tage afsæt i de kvaliteter og potentialer, der kendetegner Nivå samt Nivå-borgernes drømme, ønsker og bekymringer i forhold til bymidtens fremtid.

Program og Bylivsstrategi for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget 1. oktober 2018.
God læselyst.

Kort om Fremtidens Nivå Bymidte

Program og Bylivsstrategi

Der er i de næste par år sat fokus på at udvikle Nivå Bymidte. 
En strategisk byudviklingsplan skabe rammerne om en ny bymidte fyldt med liv og aktiviteter for borgere i alle aldre.

Byrådet har afsat budget til en ny skole, nyt bibliotek og kulturhus, plejecenter og evt. også en svømmehal, der skal samles i et ”generationernes hus”. Ved at samle disse funktioner sammen med detailhandel, butikker og NKK-hallen i en ny bymidte, tror vi, at der kan opstå et væld af nye mødesteder for både borgere og foreninger. De mange nye mødesteder kan udvikle sig med et helt nyt og levende byliv. Et byliv som altså baserer sig på, at vi ser og anvender bymidten som et ’mødested’ fremfor kun et ’købested’. 

Den strategiske byudviklingsplan vil blive udviklet over de næste par år.

Udviklingen skal ske i nært samarbejde med KFI, Realdania, centrale aktører, lokale interessenter og borgere. 

Se ideskitse til byudviklingsplan for Nivå Bymidte

Realdania støtter Nivå Bymidte.

Realdania siger: Vi vil medvirke til udviklingen af mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. 

Læs om Realdanias Nivå Bymidte projekt her 

Realdania