Udvikling af bykernen
Der er i de næste par år sat fokus på at udvikle bykernen i Nivå.
En helhedsplan skal give bud på et multifunktionelt og fleksibelt byrum. Der er fokus på ombygnings- eller udvidelsesmuligheder for biblioteket samt bebyggelsesplaner i området herunder rekreative grønne samlings- og aktivitetssteder i bymidteområdet.
​Læs mere om udvikling af bykernen

Nivå Havn og Strandpark
I Nivå er der mange spændende tilbud til den aktive familie. Nivå Havn og Strandpark har masser af muligheder for vandsport.  Det er ønsket at gøre endnu mere for havnen og området omkring ved at forbedre udnyttelse af områdets faciliteter, det vil sige bedre adgangsforhold og flere fælles opholdspladser.
Se tilbud - Nivå Havn og Strandpark - fra SLA A/S

Lergravsområdet
Området omkring lergravsområdet er et stort aktiv i Nivå. Her arbejdes med oplevelse, aktiviteter og faciliteter for hele familien. Samtidig bliver stinettet forbedret og renoveret, og der etableres udsigtskiler så Nivås fantastiske varieret natur og kulturarv bliver mere synlig. Byrådet har sat midler af til at udvikle af lergravsområdet i Nivå.

Kystbeskyttelse
Behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn undersøges.
​Læs mere om kystbeskyttelse

Dige nord for Nivå Havn
Diget mellem Laveskov Villaby og Nivå Havn skal dimensioneres, så det fungerer som en effektiv kystsikringsbarriere.

Bynatur
Strategien for bynatur i Nivå skal styrke byens identitet som en nutidig by midt i en unik natur. Der vil de kommende år kunne opleves indsatser med mere vedligehold, der tager udgangspunkt i arkitektur og forskønnelsespolitikken, og som skal bidrage til at Nivå også fremstår mere tryg og indbydende. Se de 7 indsatsområder og de 6 principper for udvikling af bynatur i Nivå.

Nivå Skole og udearealerne
Udearealerne omkring Nivå Skole skal ligeledes forbedres og fremstå smukkere og som attraktive opholds- og læringsrum.