Nivå Havn og strandpark

Fredensborg Kommune har lagt en ambitiøs vision for Nivå som naturbyen for den aktive familie. Et af de mange projekter der er sat i gang omhandler Nivå Havn og Strandpark.
Første skridt er at udarbejdet en konkret visions- og udviklingsplan i tæt samarbejde med brugerne af havnen, borgerne i Nivå og andre der har interesse i havnen og strandparken. 

I februar 2019 besluttede Byrådet, at udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal baseres på en plan, hvor ambitionsniveauet tænker Nivå Havn og Strandpark ind i fremtiden både med hensyn til klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder herunder parkeringspladser, flere og bedre fælles faciliteter som fælles hus og badeanstalt, der kan være med til at fasthold eksisterende brugere og tiltrække nye grupper af brugere og fastholde gæstesejlere i en længere periode.

Visionen er at skabe en levende havn og strandpark med en stærk lokal identitet, hvor der er gode vilkår for det stærke foreningsliv såvel som god plads til besøgende - året rundt.

Visions- og Udviklingsplanen forventes at komme i høring i maj måned.