Fredensborg Kommune har lagt en ambitiøs vision for Nivå som naturbyen for den aktive familie.
Et af de mange projekter der er sat i gang omhandler Nivå Havn og Strandpark.

Byrådet har besluttet, at udviklingen af Nivå Havn og Strandpark skal baseres på en plan, hvor ambitionsniveauet tænker Nivå Havn og Strandpark ind i fremtiden.
Her tænkes både på klimasikring, areal til pladskrævende fysiske udviklingsmuligheder herunder parkeringspladser, flere og bedre fælles faciliteter som fælles hus og badeanstalt, der kan være med til at fastholde eksisterende brugere og tiltrække nye grupper af brugere og fastholde gæstesejlere i en længere periode.

Visionen er en levende havn og strand med en stærk lokal identitet. Den særlige sjæl i den lille og intime havn skal bevares og styrkes så rammen for det stærke foreningsliv fastholdes. Samtidig skal Nivå Havn og Strandpark være inviterende og attraktiv for besøgende.

I Nivå Havn og Strandpark kan man mødes om fælles interesser, nyde et roligt øjeblik i naturskønne omgivelser eller være aktiv med vennerne. Her er plads - året rundt.

Forslag til Visions- og Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark er nu i høring frem til den 2. juni 2019.

Du skal sende dine bemærkninger til eva@fredensborg.dk. Alle bemærkning vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med den endelige behandling af forslaget.

 

 

Se høring af visions- og udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark