Udviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI). 
 

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Den sætter retningen for udviklingen af en tryg og levende bymidte. Planen omfatter nye butikker, boliger, erhverv og Generationernes Hus i form af en ny samlet skole, et moderniseret bibliotek/kulturhus, et nyt plejecenter og måske en svømmehal.

Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte er udarbejdet i samarbejde med Realdania og ejerne af Nivå Centret (KFI). 

Byrådet vedtog den 2. juni lokalplanforslaget for første etape af Fremtidens Nivå Bymidte, der indeholder nye dagligvarebutikker, erhverv og boliger. Lokalplanforslaget kommer i høring henover sommeren, og den 24. juni fra kl. 17-19 afholdes der digitalt borgermøde om lokalplanforslaget. Når lokalplanen er vedtaget kan Fredensborg Kommune påbegynde tilladelser til KFI's byggeri, og KFI kan igangsætte byggeriet.

Der er også indgået aftale med KFI og Fredensborg Kommune om de fremtidige ejerforhold og finansiering af infrastruktur og byrum i etape 1.

Om Generationernes Hus 

Den første inddragelsesproces omkring Generationernes Hus tog sin afslutning med konklusionsworkshop den 19. februar.
Her blev Generationernes Hus tematiseret i 6 temaer.

  • bevægelsesstedet med tilbud om sport, leg og bevægelse; dette inde som udenfor bygningerne.
  • stedet for musik, teater og kulturevents som koncerter, drama, øvelokaler: Borgere og brugere er enige om at dette tema er gennemgående for kulturlivet i Nivå
  • arbejdspladsen for skoleelever, medarbejdere, eksterne aktører, selvstændige og frivillige, der her kan arbejde sammen, bruge mødelokaler m.m.
  • det sociale sted med vægt på mad, madproduktion, hygge og sociale møder.
  • det kreative sted, hvor man kan udfolde sig bredt og skabe på mange måder i både undervisning,  SFO, hobbysammenhæng, som innovation og til særlige projekter.
  • det fordybede sted, hvor man kan finde ro til blandt andet læsning og studier


Generationernes Hus tænkes ikke som ét hus, men række bygninger, der åbner sig i bymidten med brug og møder på tværs af huse - og også byder ind i bymidtens uderum til glæde for brugere og borgere.
Missionen er netop mødet, det sociale liv, netværk på tværs af alder og funktion, læring, leg, bevægelse og meget andet.