Kystbeskyttelse

Her finder du information om kommunens arbejde med kystbeskyttelse eller kystsikring. 

 

Nordsjællands Park og Vej vedligeholdt i 2017 en række høfder og skræntsikringer langs de kommunalt ejede kystarealer på øresundskysten.

 I 2019 forventer kommunen at anlægge ny kystbeskyttelse, der skal sikre strækninger på Gl Strandvej og Strandvejen mod erosion i forbindelse med storm og som følge af stigende vandstand.

  • I august 2018 besluttede Udvalget for Plan, Klima og Miljø at sende forslag om ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej 165-268B i høring. Beslutningen kan læses her

    Se Forslag til bidragsfordeling for kystbeskyttelse ved Gl Strandvej under Rapporter

  • I juni 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet, Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om projektets udformning og myndighed, men ophævede udvalgets beslutning om bidragsfordeling og hjemsendte den til fornyet behandling. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal den 15. august 2017 tage stilling til det videre forløb i projektet.

    Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan læses her

  • I november 2014 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at fremme sagen om et samlet kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.
    Denne beslutning blev af flere kystgrundejere påklaget til Miljøministeriet. Sagen ligger pt. til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet

  • I januar 2012 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalget, at behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn skulle undersøges. Baggrunden var, at stormen i november 2011 havde været hård ved kyststrækningen. Siden har stormen i december 2013 kun gjort projektet mere aktuelt.