Kystbeskyttelse

Her finder du information om kommunens arbejde med kystbeskyttelse eller kystsikring. 

 

Nordsjællands Park og Vej vedligeholdt i 2017 en række høfder og skræntsikringer langs de kommunalt ejede kystarealer på øresundskysten.

 I 2019 forventer kommunen at anlægge ny kystbeskyttelse, der skal sikre strækninger på Gl. Strandvej og Strandvejen mod erosion i forbindelse med storm og som følge af stigende vandstand.

 • I november 2019 ophæver Miljø- og Fødevareklagenævnet kommunens afgørelse om ny bidragsfordeling og hjemviser sagen til fornyet behandling Afgørelsen kan ses her
   
 • I april 2019 bliver kommunens afgørelse påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • I februar 2019 træffer byrådet på ny beslutning om fremme af kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej og ny bidragsfordeling
  Se 
  1. notat om bidragsfordeling
  2. 2019-02-25 Byrådsbeslutning
   

 • I august 2018 besluttede Udvalget for Plan, Klima og Miljø at sende forslag om ny bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt ved Gl Strandvej 165-268B i høring. Beslutningen kan læses her

  Se Forslag til bidragsfordeling for kystbeskyttelse ved Gl Strandvej under Rapporter

 • I juni 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet, Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om projektets udformning og myndighed, men ophævede udvalgets beslutning om bidragsfordeling og hjemsendte den til fornyet behandling. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal den 15. august 2017 tage stilling til det videre forløb i projektet.

  Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan læses her

 • I november 2014 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at fremme sagen om et samlet kystbeskyttelsesprojekt på strækningen.
  Denne beslutning blev af flere kystgrundejere påklaget til Miljøministeriet. Sagen ligger pt. til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet

 • I januar 2012 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalget, at behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn skulle undersøges. Baggrunden var, at stormen i november 2011 havde været hård ved kyststrækningen. Siden har stormen i december 2013 kun gjort projektet mere aktuelt.